Kansallisen Eläkeläisliiton jäsenien parissa oli tarvetta saada harrastaa kuorolaulua harrastustyössä tutuksi tulleiden ja entisten kuorolaulajien kanssa omaksi tunnustettavassa kuorossa. Lauluhaluja siis oli, mutta seniori-ikäluokalle tarkoitettu ja ehkäpä järjestöhenkinen kuoro puuttui. Järjestöväki kenties tuumaili, että yhteinen kuoro, jossa laulutaitoiset ja –haluiset saisivat kolmannelle elämänvaiheelleen haastetta ja nautintoa kuorolauluun liittyvien harjoitusten ja esiintymisien parissa, olisi tukemisen arvoista.
Entisiltä kuorolaulajilta saatiin tietää, että kuorotoiminta antaa myönteistä eliksiiriä harrastajalleen ja että tavoitteellinen yhdessäolo musiikkiharrastuksen piirissä parantaa omalla tavallaan elämänlaatua. Kuorolaulajista saataisiin myös ohjelman suorittajia järjestötilaisuuksiin.
Näillä ajatuksilla aktivistit lähtivät liikkeelle, ja kokoonnuttiin 7.4.1981 perustamaan kuoroa. Kuoromme 15-v. historiikista selviää, että ensimmäisessä kokouksessa oli läsnä 15 Kansallisen eläkeläisliiton lauluhaluista henkilöä ja 14 edustajaa seitsemästä Helsingin piirin eläkeläisseurasta.
Kokouksen koollekutsuja oli sosiaalisihteeri Esko Häkli, joka kokouksen avattuaan luovutti puheenvuoron valitulle puheenjohtajalle, Artturi Pyykköselle. Yksimielisesti kokous päätti perustaa naisille ja miehille tarkoitetun sekakuoron, jonka nimeksi tuli Helsingin Kansallisten Eläkeläisseurojen yhteinen kuoro. Nimi täsmentyi myöhemmin nykyiseen asuunsa Helsingin Kannelkuoro, joka kuoron kokouksessa 8.3.1983 äänestyksessä voitti muut ehdotukset. Pääkaupungin nimi erottaa kuoron muista Kannelkuoroista ja kannel-sana viittaa kansallisiin eläkeläisiin.
Kokouksen valitsema viisihenkinen toimikunta, johtajanaan Artturi Pyykkönen, valitsi kokouksessaan 27.4.1981 kuoron johtajaksi musiikin lehtori Eero Polaksen. Näin vakinainen kuorotoiminta pääsi alkuun, ja jo keväällä kuorolaulua harjoitteli enimmillään 26 henkilöä. Kuoron varsinainen järjestäytymiskokous pidettiin 31.8.1981, ja syksyn aikana pidettiin Liisankadulla, Wiipurilaisen Osakunnan tiloissa 16 harjoitusta.
Valmentautuminen tähtäsi kuoron ensimmäisen konsertin aikaansaamiseen, ja se pidettiin 7.10.1981 Vanhusten viikolla Kansallisen Eläkeläisliiton järjestämässä ohjelmatuokiossa Jugend-salissa. Ensimmäisestä konsertista syntyi pitkään kestänyt perinne. Jo kuoron alkuajoista esiinnyimme Kansallisen Eläkeläisliiton Helsingin piirin ja Helsingin Kannelkuoron yhteisesti järjestämässä pikkujoulujuhlassa, joka silloin, 29.11.1981, pidettiin Ostrobotnialla Museokadulla. Näin oli kuoron toiminta saatu alulle ja säännölliseksi.
(Lyhennelmä keväällä 2006 ilmestyneen Kannelkuoron 25-vuotisjuhlajulkaisun tekstistä.)